aarsberetning.hki.dk


HKI (Hans Knudsen Instituttet), som jeg var webmaster hos i 2010-2012, udgav deres årsberetning i trykt form indtil 2010. I 2011-12 var jeg med til at udvikle en digital udgave, aarsberetning.hki.dk, der skulle sikre en bredere og mindre omkostningstung distribution til interessenter, samarbejdspartnere og myndigheder. Mine opgaver talte bl.a.:

  • Interviewe læsere af HKI’s trykte årsberetninger fra tidligere år
  • Fremstille kravspecifikation til ekstern Typo3-leverandør
  • Designe wireframes
  • Skrive indholdstekster
  • Udfærdige grafiske diagrammer
  • Lægge alt indhold ind i CMS (Typo3)
  • Administrere plugins
  • Udfærdige dokumentationer om opdatering af årsberetningen til kolleger
  • Foretage SEO og tracke besøg vha. Google Analytics

 

Udviklingen af årsberetningen skete i samarbejde med intern grafiker, kommunikationschef og tekstforfatter. Kodning og teknisk implementering skete hos en ekstern leverandør, som jeg havde løbende dialog med.

 

Type: