Dialogværktøjet


Beskrivelse

Dialogværktøjet er et browserbaseret værktøj, der skal bruges mellem erhvervsskoler, lærlinge og lærlingenes praktikvirksomheder. Dialogværktøjet suger informationer om lærlingens kvalifikationer, fravær og skoleperioder fra skolen, som den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden kan læse om i værktøjet. Den uddannelsesansvarlige skal i værktøjet sammen med lærlingen udfylde en “uddannelsesbog” for hver praktikperiode, hvori de angiver, hvad lærlingen har lært i virksomheden i den aktuelle periode. Uddannelsesbogen sendes til skolen, som ad den vej nemt får informationer om, hvor godt lærlingen klarer sig i virksomheden, og i hvilket omfang lærlingen er klædt på til at kunne klare svendeprøven.

Formål

Dialogværktøjet skal sikre en større gennemsigtighed for alle implicerede parter i lærlingens uddannelsesforløb. Gennemsigtigheden og de obligatoriske steps, der løbende skal foretages af skolen og virksomheden, højner en fælles opmærksomhed omkring lærlingens kompetencer, hvilket på et overordnet plan kan mindskne frafald fra uddannelsen.

Processen

Tilblivelsen af Dialogværktøjet har været et samarbejde med Transporterhvervets Uddannelser og Malin og jeg fra UX Revolution. Malin og jeg har udviklet designet med papir og blyant i løbet af 2015 og 2016, og jeg har løbende ført designet videre ved at foretage wireframes og flows i Axure. Vi har sammen udført brugertests med transportvirksomheder flere gange i løbet af processen og har fremstillet kravspecifikation til den udvikler og grafiker, der bygger og implementerer værktøjet. Dialogværktøjet forventes søsat vinteren 2016/2017