www.transportuddannelser.dk


Beskrivelse

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har fået udviklet en hjemmeside, www.transportuddannelser.dk, der fortæller om mulighederne i transportbranchen i øjenhøjde for unge mennesker – især med fokus på dem, der er skoletrætte og ordblinde. Et af de centrale tiltag på hjemmesiden er 7 transportlærlinge, der fungerer som ambassadører for deres forskellige uddannelser (bl.a. godschauffør, kranfører, flyttechauffør og lageroperatør). Det gør de ved at fortælle om deres varierede hverdag på skolen og i deres praktikvirksomhed via Youtube-videoer og et Instagram-feed på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man også læse om de 13 forskellige transportuddannelser, se hvor i landet, man kan gå på erhvervsskoler, der udbyder uddannelserne og få svar på spørgsmål via videoklip.

www.transportuddannelser.dk gik i luften i juni 2015.

Formål

Transportbranchen har i mange år haft et lidt blakket ry, og det arbejder TUR for at ændre på. Et af tiltagene for at give branchen et bedre ry, er netop www.transportuddannelser.dk. Hjemmesiden skal sikre et større fokus på de mange muligheder, transportbranchen byder på, herunder videreuddannelse, arbejde i udlandet og ikke mindst de mange ledige stillinger, der vil være i fremtiden. Der gøres også op med fordomme, fx at det kun kræver et kørekort at blive godschauffør og at branchen kun er for folk, der ikke har andre muligheder. Hjemmesiden henvender sig især til unge, der står over for at skulle vælge uddannelse, men også til forældre og fagfolk.

Proces

Jeg kom ind midtvejs i processen via UX Revolution, og på dette tidspunkt var indledende brugerundersøgelser, wireframing og grafik på plads. Mine opgaver var bl.a. at:

  • Læse korrektur på samtlige webtekster før go-live
  • Udføre 2 x 3 brugervenlighedstest samt workshops hos 8.-10. klasses elever på en ordblindeefterskole
  • Komme med anbefalinger til, hvordan navigationsstrukturen, indholdet på forsiden samt forklaringen af svære termer kunne optimeres.

 

 

Type: